Kuhmolaisen Tanssin Ystävät ry

Kuhmolaisen Tanssin ystävät edistää kuhmolaisten eri-ikäisten harrastajien tanssia ja tanssiliikuntaa
sekä tarjoaa elämyksiä niin harrastajille kuin katsojillekin. Yhdistys toteuttaa tätä tarkoitusta
Järjestämällä koulutusta, kursseja ja tanssinäytöksiä 1-2 kertaa vuodessa. Yhdistys pyrkii tekemään Kuhmoa tunnetuksi ja vetovoimaiseksi Suomessa ja maailmalla.

Tanssiväen voimavarat yhdistäen perustettiin Kuhmolaisten Tanssin Ystävien yhdistys 22.9.2006.

BizStudio by Sketch Themes